Retourner sur la liste des articles

Współpraca robotów i ludzi

Współpraca robotów i ludzi

Roboty są coraz częściej obecne w naszym codziennym życiu. W związku z czwartą rewolucją przemysłową będą one z pewnością jeszcze bardziej istotne w Przemyśle Przyszłości. Są one odpowiedzią na obecny brak wykwalifikowanej siły roboczej i coraz krótsze terminy, których należy przestrzegać. Czy roboty i ludzie mogą ze sobą współpracować? Jakie są wyzwania dla  tej współpracy? Czy roboty zastąpią ludzi w fabrykach?

Jakie są formy interakcji między ludźmi i robotami ?

Interakcje między ludźmi a robotami różnią się w zależności od typu używanego robota. Istnieją egzoszkielety, roboty przemysłowe i roboty współpracujące lub coboty. (Dowiedz się więcej o ofercie robotów SHERPA).

Roboty są obecnie wykorzystywane do wykonywania powtarzalnych i żmudnych zadań. Służą również do transportu i przenoszenia ciężkich ładunków chroniąc zdrowie operatorów. Ponadto, istnieją roboty wyspecjalizowane w pickingu, montażu lub paletyzacji.

Roboty znajdują zastosowanie właściwie  we wszystkich sektorach, zarówno tradycyjnych takich jak motoryzacja, lotnictwo czy branża rolno-spożywcza, jak i w logistyce, dystrybucji, e-commerce czy nawet hotelarstwie.

W zależności od robota interakcja z ludźmi może przybierać formę współobecności lub współpracy. Współobecność oznacza, że ​​roboty i ludzie pracują w tym samym środowisku, ale wykonują różne zadania. Współpraca dotyczy sytuacji, gdy roboty i ludzie pracują ramię w ramię i nie ma tu mowy o zastępowaniu ludzi robotami. Chociaż dzisiaj w wielu fabrykach istnieją raczej formy współobecności to jednak to ściślejsza współpraca ludzi i robotów zrewolucjonizuje świat przemysłu. Aby ta współpraca przebiegała optymalnie, robot musi znać zadania i ruchy ludzi.

Robot AMR SHERPA jest typowym przykładem współpracy człowieka z maszyną. Dzięki funkcji follow me może podążać za operatorem np. w misji przygotowania zamówienia odciążając pracownika od przenoszenia ładunków. Sherpa może też przewozić paczki sama w pełnej autonomii do obszaru wysyłki. W tym przypadku robot wykonuje zadania związane z przewożeniem, które są zadaniami o niskiej wartości dodanej. W efekcie operator ma możliwość koncentrowania się na przygotowaniu zamówienia, ograniczając poziom błędów. Dzięki takim interakcjom proces przygotowania zamówień jest zoptymalizowany, a produktywność zwiększona.

Jakie są  korzyści z tej współpracy?

Współpraca ludzi i robotów umożliwia połączenie zdolności i umiejętności obu stron.

Roboty mają tę zaletę, że stale wykonują zadania w równomiernym tempie i w sposób precyzyjny. Mają również dużą zdolność operacyjną, ponieważ nie odczuwają zmęczenia ani stresu. Ta zdolność operacyjna pozwala im powtarzać te same zadania niezależnie i przy bardzo niskim poziomie błędów.

Z kolei ludzie posiadają zdolności, których roboty nie mogą i nie potrafią naśladować. Umiejętności analityczne i myślenie pozwalają człowiekowi radzić sobie z nieznanymi lub nieprzewidzianymi sytuacjami i podejmować jak najlepsze decyzje. Krytyczny umysł daje również możliwość zmiany punktu widzenia i pozwala spojrzeć w inny sposób, aby rozwiązać dany problem lub wykonać zadanie. Dlatego ludzie pozostają elastyczni. To właśnie umiejętności miękkie znacznie odróżniają ludzi od robotów. Ludzie są też kreatywni. Mają  inteligencję emocjonalną, która pozwala im komunikować się i podejmować decyzje.

Reasumując współpraca między ludźmi a robotami ma wiele zalet, które pozytywnie wpływają na zrównoważony rozwój firmy. W efekcie dzięki zwiększonej produktywności i jednocześnie bez pogarszania poziomu jakości  obniżają się koszty i zwiększają przychody.

Dla operatorów taka współpraca jest sposobem na zachowanie zdrowia gdyż są odciążani podczas wykonywania ciężkich i powtarzalnych się zadań. Operatorzy mogą wykonywać zadania, które w pełni wykorzystują ich umiejętności. Używanie robotów w zakładach nie tylko poprawia produktywność i konkurencyjność ale  chroni i tworzy również miejsca pracy.

W przypadku współpracy ludźmi z robotami niezmiernie istotne jest wykorzystanie ich potencjału i możliwości ze względu na specyficzne cechy każdego z nich. Nie chodzi zatem o zastąpienie ludzi robotami, ale o ustanowienie procesów wykorzystujących komplementarność ludzi i robotów.

Granice współpracy

Do chwili obecnej nie istnieją żadne konkretne ramy etyczne dotyczące korzystania z robotów. Jednak współpraca między ludźmi a robotami może w szczególności prowadzić do uogólnionego antropomorfizmu, tj. ludzie mogą nadawać robotom ludzkie cechy, których w rzeczywistości nie posiadają. Z tego też powodu współpraca między ludźmi a robotami może czasami rodzić wiele pytań etycznych i społecznych.