Retourner sur la liste des articles

Przemysł 4.0, Fabryka 4.0, Fabryka Przyszłości : definicje

#4.0Factory
industrie 4.0

 

By zrozumieć lepiej temat

Przemysł 4.0, Fabryka 4.0, Fabryka Przyszłości albo Smart Factory... w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej terminy te weszły do ​​wspólnego słownika i są obecnie używane powszechnie. Wiele się  o tym mówi, dlatego spróbujmy zrozumieć tę koncepcję. Przemysł 4.0 musimy uznać za miejsce spotkania się świata cyfrowego/wirtualnego, z wykorzystaniem przemysłowych technik i procesów produkcyjnych. Po mechanizacji, a następnie masowej produkcji i automatyzacji produkcji, przemysł zaczął integrować technologie cyfrowe i cyfryzację procesów. Nowa rewolucja jest nośnikiem wielu innowacji i generuje zupełnie nową dynamikę.

Koncepcja Fabryki 4.0 wykorzystuje coraz bardziej mobilną robotyzację (współpraca człowieka z maszynami), automatyzację, rozszerzoną rzeczywistość (wizualizacja produktu w jego otoczeniu), techniki druku 3D (wytwarzanie bardziej złożonych produktów) czy nawet sztuczną inteligencję (technologie i techniki mające na celu symulację ludzkiej inteligencji).

Najważniejsze jest to, że konsument końcowy znajduje się w centrum zainteresowania, w centrum wszystkich przemyśleń, refleksji i trosk. Elastyczność podejścia pozwala na dostosowanie się do zapotrzebowania w czasie rzeczywistym, a także lepsze zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów.

By móc przeprowadzić dogłębną analizę powyższego tematu należy omówić również pojęcie „Big Data”. Systemy Przemysłu 4.0 są połączone ze sobą i komunikują się nawzajem. Pojęcie inteligencji w fabryce nabiera pełnego znaczenia. Zresztą, bardzo często różne zakłady danej grupy przemysłowej są ze sobą połączone i wzajemnie powiązane: maszyny i czujniki stale wymieniają informacje między sobą. Mówimy tutaj właśnie o działaniu sieci. Ta inteligencja umożliwia w szczególności osiągnięcie wysokiego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa procesu.

Jakie są główne cele tego podejścia?

Po pierwsze, chodzi  o to, by uzyskać responsywność i elastyczność procesów, tak by szybko reagować na pojawiające się potrzeby i dostosowywać swoje działania do istniejących ograniczeń i pojawiających się zmian w otoczeniu.

Po drugie, istotną kwestią jest zmniejszanie kosztów produkcji i zwiększanie wydajności procesu przy jednoczesnym zmniejszeniu wskaźnika błędów.

Po trzecie chodzi o możliwość analizowania przepływu danych i informacji w chmurze w celu optymalizacji wydajności.

Połączenie poszczególnych elementów umożliwia generowanie wzrostu konkurencyjności i optymalizację procesów produkcyjnych : komunikacja między stanowiskami pracy, liniami produkcyjnymi, systemem zaopatrzenia.

Nie zapomnijmy o kwestiach społecznych, ponieważ firmy są obecnie zobowiązane do monitorowania wpływu ich działalności na otaczający je świat. Wyniki ekonomiczne, tak, ale także ich trwałość. Zmniejszenie dźwigania, uciążliwych i trudnych procesów przyczynia się do lepszego zdrowia pracowników. Po stronie środowiska wydatki na energię są często racjonalizowane, co jest korzystne zarówno dla planety, jak i budżetów energetycznych producentów.

Konsumenci poszukują dziś spersonalizowanych produktów, które spełniają ich potrzeby, a nie produktów masowych. Dzięki temu producenci mają możliwość zareagowania na ten nowy model konsumpcji.

Jaka jest przyszłość tej koncepcji ?

Wszyscy specjaliści są zgodni co do tego, że koncepcja szybko się rozwija, a jej dynamika nie ulegnie osłabieniu. Ruch zapoczątkowany przez duże branże, w małych średnich przedsiębiorstwach jest również obecny. Nie wahają się one już przed wdrażaniem ciągłego doskonalenia swoich procesów, aby zachować zrównoważony charakter swojej działalności.

Jaka jest cena tej transformacji ?

Transformacja w kierunku Fabryki 4.0 nie musi wiązać się z całkowitym zburzeniem istniejącej fabryki i masową budową nowych konstrukcji. Chodzi o audyt istniejącej sytuacji i stopniową transformację „krok po kroku”, pozwalającą na długofalową wizję. Ponieważ inwestycje są często ciężkie, tym bardziej przed rozpoczęciem należy dokładnie przemyśleć jej efekty. Zwrot z inwestycji z tego, bywa szybki i znaczący, ponieważ redukuje niską jakość, redukuje operacje o niskiej wartości dodanej i uciążliwe procesy a zwiększa elastyczność. W ten sposób wygenerowane zyski mogą być ponownie zainwestowane w celu dokonania tej stopniowej transformacji.

Na co należy zwrócić uwagę ?

Omawiane podejście wiąże się z nową organizacją sposobu i środków produkcji, a także z odpowiednią adaptacją struktury firmy (operacyjnej, ale także zarządczej)

Personalizacja usług i produktów to na co dzień nie lada wyzwanie, dlatego łańcuch logistyczny, zwany „łańcuchem dostaw” czy z ang. „supply chain”, musi być bardzo starannie opanowany. To sztandarowy element połączonej fabryki. Administracja, zaopatrzenie, magazynowanie produktów, transport, wyposażenie pomocnicze (samochód ciężarowy, wózek widłowy itp.), zaopatrzenie (opakowania, paliwa itp.), planowanie lub nawet zarządzanie systemami informacji i kontroli Zarządzanie. Całość operacji musi przebiegać idealnie.

Będziemy utrzymywać, że podejście to ma na celu utrzymanie i rozwój solidnej, zrównoważonej, innowacyjnej działalności przemysłowej i oczywiście tworzenie miejsc pracy.