Contenu de la page

Często zadawane pytaia
Jaką działalność prowadzi SHERPA MOBILE ROBOTICS?

Firma SMR rozwija, produkuje i sprzedaje mobilne roboty współpracujące SHERPA® tzw. AMR - Autonomous Mobile Robots .  Jest wynalazcą połączenia trybów „podążania” i „autonomicznego”. SMR oferuje innowacyjne i wszechstronne rozwiązania minimalizujące uciążliwe dźwiganie, automatyzujące transfery oraz zwiększające płynność i produktywność.

Jaki jest związek firmy SHERPA MOBIlE ROBOTICS z firmą NORCAN?

Firma NORCAN utworzona w 1987 roku, jest liderem we Francji i jednym z głównych graczy w Europie w dziedzinie mechaniczno-modułowych rozwiązań na miarę. Koncentruje się na optymalizacji środków produkcji i szeroko rozumianych narzędzi pracy. NORCAN opracował swój własny mechanizm oparty na profilach aluminiowych, konstrukcjach rurkowych, elementach przenośników i akcesoriach.
Od 2012 roku NORCAN rozwija robotykę współpracującą wraz ze swoją gamą robotów SHERPA®. Marka SHERPA® została stworzona w 2016 roku dla pierwszych prototypów. Zdobywając rok później nagrodę w postaci trofeum Alsace Innovation, firma udoskonaliła swoje rozwiązanie, oferując inteligentne i bezpieczne roboty, które dostosowują się do dynamicznego świata przemysłu.
W czerwcu 2019 roku NORCAN otworzył nowy budynek poświęcony rozwojowi SHERPA® a 1 stycznia 2020 roku powstała zależna spółka SHERPA MOBILE ROBOTICS.

Gdzie obecna jest SHERPA MOBILE ROBOTICS?

Roboty SHERPA® odpowiadają na potrzeby takich sektorów jak:

  • Przemysł logistyczny, by usprawniać kompletowanie zamówień i zasilać linie końcowe
  • Przemysł produkcyjny, by usprawniać transfer różnych produktów
  • Przemysł dystrybucyjny, by usprawniać zadania związane z zaopatrzeniem
  • E-commerce, by usprawniać procesy związane z  przesyłkami, zwrotami i wysyłkami
  • oraz wiele innych (przemysł medyczny, usługowy, transportowy…)
  • Roboty SHERPA® oferują wiele korzyści w tych sektorach: Eliminacja uciążliwego dźwigania i zagrożeń w transporcie ładunków
  • Wzrost produktywności dzięki redukcji zadań o niskiej wartości dodanej
  • Więcej płynności, przestrzeni i elastyczności dzięki tendencji do „one-piece-flow”
  • Odpowiedź na brak siły roboczej i realną transformację w kierunku fabryk 4.0

SHERPA Mobile Robotics jest obecna na głównych rynkach europejskich: Francja, Niemcy, Hiszpania, Polska, Maroko.

Jakie są korzyści?

Eliminacja uciążliwego dźwigania i zagrożeń w transporcie ładunków
Wzrost produktywności dzięki redukcji zadań o niskiej wartości dodanej
Więcej płynności, przestrzeni i elastyczności dzięki tendencji do „one-piece-flow”
Odpowiedź na brak siły roboczej i realną transformację w kierunku fabryk 4.0

Gdzie obecna jest SHERPA MOBILE ROBOTICS?

SHERPA Mobile Robotics jest obecna na głównych rynkach europejskich: we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Polsce, Szwecji, oprócz tego również w Maroku. Rozwój firmy w Europie odbywa się  za pośrednictwem sieci integratorów.

Co to jest AMR (Autonomous Mobile Robots) ?

AMR to roboty używane do transportu ładunków w fabrykach, przemyśle, centrach logistycznych i innych zakładach. Pozwalają operatorom skoncentrować się na zadaniach o wartości dodanej i uwalniają od dźwigania ciężarów. W przeciwieństwie do pojazdów AGV nie mają dedykowanej trajektorii i są bardzo elastycznym rozwiązaniem. Mają inteligencję, która pozwala im wybierać najkrótszą drogę, unikając przeszkód stojących im na drodze. Wybór AMR optymalizuje transport materiału, a tym samym optymalizuje ogólną produktywność poprzez zwiększenie wydajności.

Jaka jest różnica między robotami AMR i AGV (Automated Guided Vehicles)

Zarówno AMR, jak i AGV transportują ładunek z punktu A do punktu B. AGV porusza się po wyznaczonej i oznakowanej trasie. Jest prowadzony przez szyny, paski magnetyczne montowane na ziemi lub czujniki. Instalacja takiego sprzętu wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i ma wpływ na infrastrukturę.
Z kolei AMR ma inteligencję umożliwiającą  niezależną nawigację. W tym celu należy zmapować obszar jego poruszania się, określić strefy dozwolone i zakazane. Kamery, sick i inne urządzenia zabezpieczające zamontowane w AMR pozwalają omijać przeszkody (palety, ludzi, meble itp.), które mogą pojawić się na jego drodze lub pozwalają na zatrzymanie się robota w razie potrzeby.
AMR to elastyczny robot. Interfejs programistyczny i pakiet oprogramowania pozwalają misjom szybko ewoluować i ustalać nowe ograniczenia środowiska.

Jakie są modele robotów SHERPA?

SHERPA Mobile Robotics opracowała dwa modele robotów.
SHERPA-B przeznaczona jest do transportu skrzynek. Może udźwignąć max 200 kg.
Ma możliwość dopasowania  odpowiedniego modułu górnego zgodnie z potrzebą (płyta, przenośnik boczny, przenośnik podwójny, przenosnik frontalny).
SHERPA-P dedykowana jest do transportu palet. Ta seria robotów może transportować ładunki o masie do 1000 kg. Górny moduł robota można również odpowiednio dobrać.
Może to być: standardowa płyta, podnośnik do palet lub płyta z podnośnikiem.
W niedługim czasie pojawią się inne roboty, takie jak SHERPA-W lub robot wielofunkcyjny .

Jaka jest różnica między trybem "podążania" a trybem "autonomicznym" robotów SHERPA?

Roboty SHERPA® mają solidną i bezpieczną inteligencję, oferując swoim użytkownikom wybór pomiędzy dwoma trybami: „podążania” i „autonomicznym” lub ich kombinację. Tryb „podążania” to funkcja, w której robot samodzielnie podąża za operatorem.
Funkcja ta doskonale redukuje uciążliwe dźwiganie i zwiększa produktywność.
Tryb „autonomiczny”, to z kolei funkcja dzięki której robot  sam, w pełnej autonomii, pokonuje daną trasę, wyruszając z wcześniej określonego punktu. Mając wyznaczoną optymalną trasę, porusza się omijąc przeszkody i zatrzymuje się, gdy dotrze do celu.

Czy możliwe jest przetestowanie robota przed jego finalnym zakupem?

SHERPA MOBILE ROBOTICS oferuje opcje testowe, aby umożliwić swoim klientom zatwierdzenie rozwiązania. Świadoma potrzeby sprawdzenia robotów przez swoich klientów, SMR oferuje możliwość ich integracji  na ograniczony czas, by klienci mogli dokładnie zobaczyć korzyści płynące z tego rozwiązania a także  łatwość wdrożenia. Aby poprosić o wypożyczenie, pobierz i odeślij formularz (+ link pdf)

Co to jest SHERPA dezynfekująca?

SHERPA MOBILE ROBOTICS oferuje opcje testowe, aby umożliwić swoim klientom zatwierdzenie rozwiązania. Świadoma potrzeby sprawdzenia robotów przez swoich klientów, SMR oferuje możliwość ich integracji  na ograniczony czas, by klienci mogli dokładnie zobaczyć korzyści płynące z tego rozwiązania a także  łatwość wdrożenia. Aby poprosić o wypożyczenie, pobierz i odeślij formularz.

Co to jest SHERPA dezynfekująca?

Po kryzysie  związanym z koronawirusem, SHERPA Mobile Robotics nawiązała współpracę z firmą DEVEA w celu opracowania zautomatyzowanego i certyfikowanego urządzenia do dezynfekcji. W wyniku wspólnych działań powstał robot dezynfekujący, mający na celu zabezpieczenie środowiska pracy, opanowanie higieny i tym samym uspokojenie pracowników zapewniając ich o bezpieczeństwie. Oparty na certyfikowanym  procesie wirusobójczym NFT 72-281,  robot dezynfekujący łączy w sobie mocne strony robotów SHERPA® (autonomia, bezpieczeństwo, wszechstronność) i sprawdzony proces dezynfekcji DEVEA (wirowanie, dyfuzja SUCHEJ mgły, dezynfekcja mikrobiologiczna ).