Retourner sur la liste des articles

Co to jest autonomiczny robot mobilny ?

#MobileRobots
AGV vs AMR

AGV, AMR, Cobot, robot mobilny, egzoszkielet, robot współpracujący … robotyka przemysłowa stała się ogromną dziedziną, w której nie jest łatwo poruszać się. Niniejszy artykuł dotyczy koncepcji autonomicznego robota mobilnego tzw. AMR.

AMR jest robotem współpracującym, który funkcjonuje blisko operatorów. Pracuje pośród ludzi i maszyn, w  obszarach roboczych i strefach zatłoczonych.

AMR ma wysoki stopień autonomii. Może poruszać się w mniejszym lub większym środowisku bez ingerencji człowieka. Łatwo się wdraża i dostosowuje do właściwości danego miejsca, bez kosztownych zmian w infrastrukturze. Jeśli zmieni się układ danej infrastruktury oraz potrzeby, wówczas robota można łatwo przeprogramować. Robot ten automatyzuje zadania transportowe i przemieszczanie towarów wewnątrz budynku. Jest elastycznym rozwiązaniem w kierunku transformacji do Przemysłu 4.0 i cyfrowego łańcucha dostaw. Stanowi symbol mobilności przemysłowej nowej generacji.

Jakie są różnice między AMR i AGV ?

W przeciwieństwie do pojazdów AGV (Automated Guided Vehicles), mających dedykowane trajektorie, pojazdy AMR są całkowicie autonomiczne i dostosowują się do dynamicznych środowisk. AGV jest prowadzony przez szyny lub taśmy magnetyczne instalowane na ziemi, natomiast AMR porusza się całkowicie samodzielnie we wcześniej odwzorowanym środowisku. Autonomiczne roboty mobilne są wyposażone w zaawansowane technologie, które pozwalają im precyzyjnie nawigować w obrębie danej strefy, omijać przeszkody i poruszać się bez ryzyka kolizji. Pojęcie bezpieczeństwa jest tematem, na który producenci zwracają szczególną uwagę, ze względu na liczne interakcje między człowiekiem a maszyną.

Dlaczego integrować AMR z procesami przepływu ?

Wózki zautomatyzowane znacznie zwiększają wydajność redukując powtarzalne zadania o niskiej wartości dodanej. Dzięki temu operatorzy nie tracą czasu na zbędne przemieszczanie się i skupiają się na misjach, które przynoszą prawdziwą wartość. Roboty AMR zapewniają płynność, oszczędność miejsca i elastyczność procesu, dążąc do „one -piece-flow”. Ograniczają proces podnoszenia i dźwigania, co sprzyja utrzymaniu zdrowia operatorów i zmniejszaniu ryzyka uszkodzeń w transporcie ładunków (błędy, TMS, wypadki). Krótko mówiąc, usprawniają logistykę wewnętrzną i automatyzują przepływy, często przy niskiej stopie zwrotu.

Jakie są zastosowania dla tego typu robotów ?

AMR może uczestniczyć zarówno w „prostych” misjach, takich jak przygotowanie zamówienia lub operacja kompletacji, jak również w bardziej złożonych i globalnych koncepcjach automatyzacji, łącząc się z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak przenośniki, linie produkcyjne, zintegrowane wyspy lub stacje robocze. Stosowane są one głównie w świecie przemysłu do autonomicznego transferu towarów (w fabrykach, halach, magazynach itp.), chociaż ich zastosowanie nie ogranicza się tylko do sektora przemysłowego. Ich mobilność oraz ogromna  wszechstronność pozwoliły znacznie rozszerzyć obszary, gdzie mogą być używane. Roboty biorą udział w takich procesach jak:

Misje logistyczne (kompletowanie, zaopatrywanie linii) oraz produkcja w przemyśle (przenoszenie i transfer produktów).

Obsługa, przygotowywanie zamówień, operacje pick & drop w logistyce i magazynach.

Zaopatrzenie regałów lub przygotowanie do dystrybucji/sprzedaży detalicznej.

W świecie e-commerce przyczyniają się do zarządzania przyjęciami przesyłek, odbioru, sortowania, oraz zarządzania zwrotami i wyjściami.

Ich elastyczność pozwala im również funkcjonować w takich obszarach jak transport, usługi i placówki opieki zdrowotnej.

Jakie są cechy charakterystyczne autonomicznych robotów mobilnych AMR ?

Romoty AMR działają blisko ludzi, gdy są wyposażone w tryb FollowME (wspierają przygotowanie zamówień) i są autonomiczne w najbardziej żmudnych zadaniach (przewóz towarów na duże odległości).

Spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa dzięki najnowocześniejszej elektronice bezpieczeństwa i licznym czujnikom. Roboty te wykorzystują sztuczną inteligencję o nazwie SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), która pozwala im zarówno na zlokalizowanie się, dynamiczne omijanie wszelkich przeszkód (obiektów lub ludzi), które nie zostałyby wcześniej zmapowane, jak i na optymalizację pokonywania tras.

Roboty AMR są w stanie zlokalizować się w danym środowisku. Dzięki lidarowi 360 °, po wykonaniu mapowania i w celu zachowania swojej lokalizacji, porównują wykonaną mapę z otoczeniem w czasie rzeczywistym. W przypadku błędu pozycjonowania robot automatycznie koryguje swoją trajektorię.

Mapowanie środowiska jest łatwe, zwłaszcza gdy używany jest tryb Follow-Me. Operator obchodzi magazyn, a za nim podąża robot, który rejestruje wszystkie dane, aby wykonać mapę.

Intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs umożliwia robotowi programowanie misji. Przykład: przejście z punktu A do punktu B, rozładowanie skrzyni, otwarcie drzwi.